O mě

PROFESIONÁLNÍ VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE A ZPRACOVÁNÍ MEZD

Lucie Johnová


Vedením účetnictví se zabývám už od roku 2002. Začínala jsem jako zaměstnanec ve firmě, kde jsem prošla postupně všemi odděleními účtárny až po hlavní účetní. K tomu jsem přibrala po čase i mzdovou agendu.

Od roku 2015 jsem se účetnictví začala věnovat čistě jako OSVČ, pronajala si vlastní kancelář a postupně se rozšířil počet mých klientů.

Veškerou agendu zpracovávám v ekonomickém systému Pohoda. Zkušenosti mám i s jinými ekonomickými programy jako jsou FlexiBee, Helios, Vario, Flores nebo K2. Na přání klienta jsem zvyklá pracovat i přes cloud přímo v jeho systému.

Upřednostňuji dlouhodobou spolupráci a osobní přístup. Cenu za služby stanovuji dle dohody a individuálně. Stejně jako formu předávání dokladů, konzultací nebo případných osobních návštěv u klienta. Vždy se snažím najít cestu, která bude vyhovovat oběma stranám.